J-Kurven

Forside » Bureau of Labor Statistics

Category Archives: Bureau of Labor Statistics

Juni måned: Endnu en paradoksal måned for amerikansk arbejdsløshed

construction work

Ifølge Bureau of Labor Statistics tilføjede den amerikanske økonomi 223,000 nye job i juni måned og arbejdsløshedsprocenten faldt til 5.3%, det laveste siden april 2008.

Det er gode nyheder for den amerikanske økonomi, men ligesom sidste måned hvor arbejdsløshedsprocenten steg til trods for at der var fremgang i nye job og tillid til økonomien, er denne måneds tal også paradoksale. Ulig forrige måneds arbejdsløshedstal er denne måneds tal desværre ikke udtryk for et positivt paradoks, men et negativt pardoks. Det store fald i arbejdsløshedsprocenten er ikke primært forårsaget af amerikanere der finder arbejde, men at et stort antal amerikanere ikke længere regnes med i statistikkerne. I juni måned forlod 432,000 amerikanere arbejdsstyrken, hvilket betød at de ikke regnes med i statistikkerne for arbejdsløse. Det er disse amerikaneres fravær fra statistikkerne, der er den primære årsag til faldet i arbejdsløshedsprocenten fra 5.5% til 5.3%, og altså ikke den fornuftige fremgang i nye ansættelser.

Den sektor af økonomien, der ansatte flest i juni måned var forretningsservice, der skabte 64,000 nye job, herunder midlertidige stillinger, der skabte cirka 20,000 nye job, arkitektur- og ingeniørstillinger, der skabte cirka 4,000 nye job, og IT-design og lignende tjenester, der skabte cirka 4,000 nye job. Denne sektor klarede sig bedre i juni måned end gennemsnittet per måned for de sidste 12 måneder, der ligger på 57,000 nye job.

Derudover var de sektorer der ansatte flest i juni måned sygepleje, detailhandlen og finans. Sygeplejesektoren ansatte 40,000, detailhandlen 33,000 og finanssektoren ansatte 20,000 i juni måned. Specielt sygeplejen som sektor i den amerikanske økonomi er i vækst, hvor juni måneds nye job er lidt højere end de sidste 12 måneders gennemsnit på 34,000 nye job om måneden.

I juni måned var der ikke nogen stigning i den gennemsnitlige timeløn på $24.95 for alle amerikanere, der regnes med i arbejdsløshedstallene. Over det sidste års tid har der ifølge Bureau of Labor Statistics været en stigning i lønninger på i alt 2%, men altså ingen stigning i lønninger i juni måned.

Fremgang i jobskabelsen er positivt og 223,000 nye arbejdspladser i juni er et godt tegn. Det ligger næsten præcist på månedsgennemsnittet over det sidste år på 221,000 nye job om måneden, så der er altså hverken tale om at det går langsommere eller hurtigere end forrige måneder. De 223,000 kan jo blive revideret i den kommende tid, men som udgangspunkt er det et udtryk for en stabil jobskabelse i USA.

Som sagt skal man dog tage arbejdsløshedsprocenten med et gran salt og huske på at faldet i juni måned primært var baseret på amerikanere der forlader arbejdsløshedsstatistikkerne end jobskabelse. I sidste måned kom der flere amerikanere ud på jobmarkedet end der fandt arbejde og arbejdsløshedsprocenten steg. I denne måned har langt flere amerikanere så forladt jobmarkedet og arbejdsløsheden end dem der rent faktisk fandt arbejde, og derfor faldt arbejdsløshedsprocenten disproportionalt i forhold til jobskabelsen.

Alt i alt var juni en udemærket måned for USAs økonomi, hvor der til trods for den lave arbejdsprocent var en solid, om end gennemsnitlig, jobskabelse.

 

Photo Credit: Weekend work 2012-09-24 08 via photopin (license)

Maj måned: Arbejdsløshedstallet faldt, arbejdsløsheden steg

(9) 9353584626_33974e9185_b

I fredags offentliggjorde Bureau of Labor Statistics de nyeste arbejdsløshedstal fra USA og de viste at den amerikanske økonomi havde tilføjet hele 280,000 ny job i maj måned. Det er en tiltrængt fremgang ovenpå de forrige måneders arbejdsløshedstal, specielt marts måned, hvor der var udbredt skuffelse over at økonomien kun kunne tilføje 126,000 job. Når man tager i betragtning, at gennemsnittet for de sidste tolv måneder er 251,000, så var marts måneds arbejdsløshedstal særdeles skuffende og var med til at kaste tvivl over økonomiens fremgang efter recessionen. Det gik dog bedre i april hvor tallet steg til 223,000 og nu ser det altså ud til at tallet for maj måned er tallet nået op på 280,000, et godt stykke over gennemsnittet for det sidste år. Specielt indenfor turist- og underholdningsindustrien, sygeplejeindustrien og detailhandlen var der fremgang i ansættelsen i maj, og deres andel af det samlede jobtal udgjorde 135,000 nye job.

Arbejdsløshedsprocent i april var 5.4%, men i maj steg den faktisk til 5.5%. Det kan virke paradoksalt, eller decideret selvmodsigende, at arbejdsløshedsprocenten kan stige, selvom økonomien rent faktisk skaber 280,000 nye job, men forklaringen er meget enkel. I samme periode som disse nye job blev oprettet forøgedes den civile arbejdsstyrke med 397,000, altså over hundredetusinde mere end der fandt job i samme periode. At flere mennesker vælger at søge efter arbejde, kan også tolkes som at der findes større tiltro til at den amerikanske økonomi er i bedring og derfor er flere arbejdsløse i denne sammenhæng heller ikke nødvendigvis et dårligt tegn.

Kigger man på tallene for de amerikanere, der har søgt job indenfor de seneste 12 måneder, men ikke indenfor de sidste fire uger er tallet faldet 268,000 i forhold til maj 2014. Ser man på tallene for de amerikanere, som helt har opgivet at lede efter arbejde er tallet ligeledes faldet, her med 134,000 i forhold til maj 2014.

Fremgangen i arbejdsløshedstallet for maj er et godt tegn for fremgangen i den amerikanske økonomi, og tiltrængt ovenpå årets første sløve måneder. Paradoksalt nok kan arbejdsløshedsprocentens stigning på 0.1% faktisk ses som et sundhedstegn for økonomien, såfremt flere amerikanere mener at økonomiens tilstand er så meget i forbedring, at de begynder at søge arbejde, specielt sammenholdt med at de amerikanere, der søger job over længere tid eller forsvinder fra jobmarkedet falder.

Alt i alt er arbejdsløshedstallene for maj måned positive og USAs økonomi lader til at tage fart igen efter et sløvt forår.

Photo Credit: Kimball Track Work – Finishing Steps via photopin (license)